Ријеч предсједника

Поштовани,

Са нешто мало труда, основали смо и регистровали у складу са Законом удружење грађана, кога смо назвали, „Завичајно удружење Борач-Месићи“.
Та идеја је стара десетак-петнаест година, а носилац идеје је била нешто старија
генерација, они који добро памте Месиће и околину у најбољим данима.

Послије више разговора о модалитету промоције Месића са околином, културно-
историјског наслијеђа и свега осталог, закључено је да се ипак треба ићи на форму регистрације удружења грађана као правног лица. На трагу реализације те
идеје, 11.06.2006. године смо у кући Радивоја Обрадовића на Варошиштима
одржали оснивачку скупштину удружења, донијели приједлог статута и других аката, али због мањег размимоилажења око наредних корака које смо требали учинити, никада нисмо аплицирали код надлежног регистрациног органа за регистрацију удружења грађана.

Фотографија: Са оснивачке скупштине Завичајног удружења.

И тада, али и у данашњем времену када смо дату идеју спровели у дјело, једна од
дилема је био сам назив удружења.

Као прво, слагали смо се и жељели смо да то буде завичајно удружење свих нас
којима су Месићи са околиом ужи или шири завичај, свих нас који на било који
начин имамо додирних тачака са Месићима и широм околином. Дакле, потенцијално чланство удружења је постављено врло широко; сви који имају било какву везу са Месићима и широм околином, укључујући све Вас који живите на подручју општине Рогатица, БиХ, бивше Југославије и шриром свијета. Сви су добродошли и Месићи са широм околином су њихов топао и драг завичај и тако се требају осјећати.

Као друго, ближе одреднице и препознатљивост завичајног удружења смо
дефинисали кроз два аспекта – назива. Први је Борач – средњовјековни град који је
био пријестони град Земље Павловића, врло уређене творевине за то доба (14. и  15. вијек), са свим атрибутима средњовјековне државе, а који се налазио тик изнад Месића, на врховима гребена, који са лијеве стране ријеке Праче иде до данашње бране хидроелектране Месићи. Дакле, историјски гледано, значајно раније се спомиње град Борач и кроз покушај да се прикупи што више грађе из тог периода и покаже да смо на овим просторима у 14. и 15. вијеку имали уређену државу, те са жељом да покренемо одређене иницијативе да се тај локалитет заштити и додатно истражи, у самом називу Удружења смо ставили ријеч Борач.

Као треће, ријеч Месићи у називу удружења је неминовна, појачава осјећај
припадности Месићима и широј околини, као свом завичају или било коју другу везу са овим локалитетом, све до оних који „само“ подржавају идеју дружења и окупљања „завичајаца“, без обзира на све остале околности.

Дакле, званичан назив удружења је Завичајно удружење Борач-Месићи.
Коначно, нову Оснивачку скупштину Завичајног удружења Борач-Месићу смо
одржали дана 16.01.2018. године у Месићима у сали ХЕ Месићи. Донијели смо сва
потребна акта за регистрацију Удружења, укључујући и статут, чија је окосница
био статут оз 2006. године, изабрали органе Удружења.

Фотографија: Са оснивачке скупштине Завичајног удружења Бораћ-Месићи 16.01.2018. год.

Регистрациони суд на Сокоцу је 31.01.2018. године донио Рјешење о упису удружења грађана у судски регистар, под назовом „Завичајно удружење Борач-Месићи“, са сједиштем у Месићима, Месићи бб, Општина Рогатица, на основу чега смо у наредних петнаестак дана стекли пуни капацитет правног лица, са ЈИБ и МБ бројем, отвореним жиро рачунима у банци и друго.

Поштовани,
Све идеје које имамо и циљеве које смо зацртали у Статуту, могу реализовати само активни чланови Удружења. Дакле, свако удружење, па и ово наше/Ваше, „вапи“ за што већим бројем чланова, посебно активних чланова. Из већег броја чланства ће се профилисати већи број активних чланова, носилаца рада Удружења, а од укупног броја чланова се на основу прикупљене чланарине ствара материјална база за потпору раду Удружења и реализацији циљева.

Дакле, добродошли сте у Ваше Удружење!

Будите његови чланови, активни у мјери у којој вам околности то допуштају, а кроз чланарине или додатне доприносе – донације, помозите рад Удружења, посебно уколико нисте у прилици узети активно учешће у раду истог. Удружење ће правити бројне активности на промоцији Вашег завичаја, бројне акције на уређењу простора, заштити животне средине, промоцији природних љепота, оживљавања туризма, прикупљати грађу културно историјском наслијеђу шире околине, средњовјековне државе, о аутроугарском периоду, о ускотрачној прузи, о периоду када је у Месићима радила термо електрана, о руднику мрког угља, промовисаћемо кањон ријеке Праче и најљепше пећине у њему, вјероватно најдуже, чак и у Европи – недовољно истражене, попут Говјештице и других, те бројне друге активности.

Једноставно, идеје, активност и допринос свих Вас су неопходни и добродошли.
Хвала Вам на томе! Заједно смо јачи и скупа са Вама ће резултати рада Удружења
бити још бољи.

Први предсједник Удружења:
Томислав Павловић